ประวัติบริษัทฯ

ปี พ.ศ. 2528 บริษัท ไฮอิ๊งค์ จำกัด ก่อตั้งเป็นผู้พัฒนาและผลิตหมึกพิมพ์ในประเทศ เราเริ่มต้นเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์กราเวียร์และเฟล็กโซเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเติบโตในตลาดการพิมพ์ในประเทศไทย ในและปี พ.ศ. 2534 บริษัท ไฮอิ๊งค์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทองกูลไทย จำกัด

ปัจจุบันบริษัท ทองกูลไทย จำกัด ได้กลายมาเป็นผู้นำในการผลิตหมึกพิมพ์ โดยสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตบางขุนเทียน และบริษัทฯ ยังคงใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผลิตเพื่อขยายกิจกรรมทางธุรกิจในโซนเอเชีย