ปรัชญาขององค์กร

ครองใจลูกค้า พัฒนาระบบงาน บริการตามสัญญา รักษาทุกคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ผลิตหมึกพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบริการให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรงเวลาด้วยราคาที่ลูกค้าพอใจภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การรับรอง

ISO 9001:2015

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของบริษัท ทองกูลไทย จำกัด

บริษัท ทองกูลไทย จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญผลิตหมึกพิมพ์กราเวียร์และหมึกพิมพ์เฟล็กโซเป็นหลัก

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ “ครองใจลูกค้า พัฒนาระบบงาน บริการตามสัญญา รักษาทุกคุณภาพ”  ทองกูลไทยมุ่งมั่น ไม่หยุดยั้ง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะเป็นผู้นำด้านหมึกพิมพ์มานานกว่า 30 ปี ในประเทศไทย

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ก้าวสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นตามพลวัตของเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ความสุขใจของพนักงาน และความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ตลอดจนจากของสังคม  บริษัท ทองกูลไทย จึงได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม และคนไทยตลอดมา

ท่านสามารถติดต่อเราได้หากมีคำถามหรือคำร้องขอใด ๆ เราพร้อมและยินดีที่จะให้บริการ รวมถึงให้คำตอบท่านทุกเวลา

ขอขอบคุณในความมีอุปการะคุณที่ท่านมอบให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังว่าท่านจะได้รับความรู้ความประทับใจในการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

ขอแสดงความนับถือ

นายอมรวิทย์ จารุเธียร
ประธานกรรมการ